Teambuildingové aktivity

Rodinné, priateľské a pracovné vzťahy nevynímajúc najlepšie utužujú spoločné zážitky. Spolupráca a tímový duch sa zas rodí počas špeciálnych aktivít a úloh, ktoré preveria každého jednotlivca. Chýbajúcu energiu viete dokonale načerpať z prírody. A práve všetky tieto aspekty spájame v skutočne rozmanitom portfóliu aktivít, ktoré sú cielene zamerané na budovanie spolupráce, zlepšenie komunikácie, no tiež na načerpanie energie, získanie motivácie a v neposlednom rade na odnesenie si nezabudnuteľných zážitkov.

Európske poňatie teambuildingových aktivít spočíva v spoločných činnostiach, ktoré úmerne s atraktivitou programu vzbudia v účastníkoch bezprostredné nadšenie. To však vplyvom každodenných starostí rýchlo opadne. Naše aktivity sú špeciálne v tom, že posilňujú vnútroskupinovú motiváciu a prinášajú reálne výsledky v produktivite zamestnancov.

Čo u nás zažijete?

Back-to-back Stand Ups

Aktivita pomáha jednotlivcom otvoriť sa pre druhých a nechať ich vstúpiť do svojho osobného priestoru.
Vyžaduje sa: fyzická koordinácia a spolupráca.

The Hulla Hop

Preverí synchronizáciu a spoločný výkon tímu. Pravdepodobná súťaživosť jednotlivých tímov bude v závere premenená do čo najlepšieho výkonu celej skupiny. Možnosť vytvoriť „rýchlostný rekord.“
Vyžaduje sa: maximálna sústredenosť na svoj vlastný výkon a na výkon celej skupiny, inovatívne stratégie, rýchlosť, vzájomná spolupráca a povzbudenie.

French Connection

"Francúzsky kontakt" - Postupne ubúdajúce zdroje nútia tím vymýšľať stále nové riešenia. Aktivita je zameraná aj na dôležitosť pravidiel a schopnosť myslieť „inak” ako obyčajne ( „to think out of the box”).
Vyžaduje sa: kreatívne myslenie, schopnosť pohybovať sa vrámci pravidiel, fyzická koordinácia.

Animal Game

"Zvieracia hra" - Zábavnou formou preverí schopnosť verbálnej a neverbálnej komunikácie. Všetci účastníci sú určitým spôsobom hendikepovaní (nevidia a niektorí nesmú rozprávať). Cieľ je možné dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou celej skupinky. Počas aktivity sa po prvýkrát preukážu lídri, aktívni a pasívni, ľahko frustrovateľní či vytrvalí.
Vyžaduje sa: koncentrácia, schopnosť „dešifrovať” neverbálnu komunikáciu, vytrvalosť, trpezlivosť.

Human Knot + vlasy Deda vševeda

"Ľudský uzol" - Cieľom aktivity je spoločným premýšľaním a fyzickou koordináciou rozmotať spleť vlastných rúk a nôh.
Vyžaduje sa: kreatívne myslenie, spolupráca s konkrétnymi ľuďmi, kreatívne riešenie problému, fyzická koordinácia.

Rádioaktívny náklad

Za pomoci limitovaných zdrojov a v rámci konkrétnych obmedzení je potrebné presunúť predmet z bodu A do bodu B.
Vyžaduje sa: inovatívny spôsob myslenia, kreativita, konsenzus, zodpovednosť za spoločnú vec, opatrnosť, spolupráca.

Trust Fall

"Pád dôvery" - Aktivita, počas ktorej sa preukáže, či si členovia jednotlivých tímov voči sebe vybudovali dôveru, budú sa môcť „vložiť do rúk” svojich kolegov počas „pádu dôvery”. Táto aktivita má vysokú zážitkovú a emotívnu hodnotu, pretože bezpečnosť každého jednotlivca berie do svojich rúk skupina. Trust Fall môže mať svoju prípravnú fázu – tzv. Wind in the Willows (Vietor vo vŕbach), kedy si jednotlivci menej náročnou formou vyskúšajú, čo je to odovzdať sa do rúk svojich kolegov.
Vyžaduje sa: dôvera, zodpovednosť celej skupiny, dodržanie bezpečnostných pravidiel.

* V prípade, že sa preukáže nepripravenosť tímu na túto aktivitu, bude vymenená za inú, menej náročnú.

Group Juggle

"Kruh loptičky a súťaženie" - Skupina súčasne „žongluje“ s viacerými predmetmi. Aktivita napomáha koncentrácii a sústredeniu. Účastníci sú nútení zapamätať si mená členov svojho tímu. Úspech jednotlivca sa premietne do úspechu celej skupiny.
Vyžaduje sa: koncentrácia, spolupráca s konkrétnymi ľuďmi, fyzická koordinácia, dobrá nálada, pochopenie a trpezlivosť.

Spoločné Hulla Hop

Celá skupina sa pokúsi dosiahnuť, čo najlepší čas. Nemá zmysel medzi sebou súťažiť, pretože jednotlivé tímy sú teraz (aj v praxi) súčasťou jedného celku. Môžu testovať svoj vlastný výkon a stanoviť si vlastný cieľ – časový limit (vízia do budúcnosti).
Vyžaduje sa: koncentrácia, spolupráca, podpora.

Egg Dropp

"Vajíčko ako zákazník" - Prezentácia spôsobu starostlivosti jednotlivých tímov o svojho „zákazníka” s veľkou dávkou humoru. Tímy odprezentujú, ako najlepšie vedia predať daný produkt.
Vyžaduje sa: kreativita, spolupráca, nadhľad, dobrá nálada, humor.

Trolleys

"Prechádzka v time po dvoch drevených kládach" -Jednotlivé tímy sa musia presunúť na vopred určené miesto pomocou špeciálne upravených klád z bodu A do bodu B – , jedna noha, jeden rytmus“, bez bubna to samozrejme nebude ono.
Vyžaduje sa: spolupráca, súlad, trpezlivosť, podpora, dobrá nálada.

Butch & Cassidy

"Hra podľa filmu sundance kid v dvojiciach" - Mentálny rébus vo dvojiciach. Odbúrava prvotnú ostýchavosť, zábavnou formou „núti“ účastníkov premýšľať a zároveň mentálne aj fyzicky spolupracovať na danej úlohe. Podľa filmu sú dvojice pripútané k sebe a takto zviazaný musia dôjsť ku „vodopádu“. Počas cesty sa musia dokázať rozpliesť. Ak pri cieli ostanú stále pripútaní, budú musieť obaja doň skočiť.
Vyžaduje sa: kreatívne myslenie vo dvojici, spolupráca, podpora, koordinácia.

Spider Web

"Pavúčia sieť" - Tím sa za prísne vymedzených pravidiel musí dostať cez vertikálnu „pavučinu“.
Vyžaduje sa: spolupráca, dôvera, prevzatie zodpovednosti za iných.

Dračie lode

Tím môže byť úspešný len vtedy, ak všetci členovia tímu dokážu pádlovať v jednotnom rytme.
Vyžaduje sa: spolupráca, podpora, súlad, vytrvalosť, koordinácia.

Zbojnícky večer

Spoločné posedenie za sprievodu cimbalovej muziky, počas ktorého si vychutnáte špeciality slovenskej kuchyne. Prekvapením bude prepad zbojníkov, kedy budete prepadnutí a ozbíjaní.
Gril party (príp. len posedenie pri ohni).

DSC_4718

Marble & Pipes

"Guličky a dažďová rúra" - Aktivita je zameraná na jemnú motoriku a kreatívne myslenie celej skupiny. Cieľ sa dá dosiahnuť len spoločnými silami.
Vyžaduje sa: inovatívny spôsob myslenia, schopnosť „pohybovať“ sa vo vytýčených medziach, vzájomná pomoc, zodpovednosť za zverenú vec (metafora zákazníka, prípadne produktu).

Kurz prežitia

Slovo prežiť môžeme definovať viacerými termínmi, ale podstata je rovnaká — zostať na žive, nepodľahnúť panike, premýšľať a bojovať až do konca.
Váš tréning prežitia bude podobný, ako príprava špeciálnych jednotiek a letcov, s ktorou sa stretávame v dokumentárnych filmoch, ktoré sú súčasťou ich výcviku a služby v ozbrojených zložkách.
Naučíme Vás ako prežiť v našich zemepisných podmienkach, a ako využiť prírodu vo svoj prospech.

S.W.A.T Army Challenge

Army Challenge je výzva pre ľudí, ktorý chcú zažiť niečo čo nemajú možnosť si len tak hocikde vyskúšať. Jedná sa o jednodenný program kde Vám priblížime tréning špeciálnych jednotiek pod odborným dohľadom inštruktorov s bohatou praxou v danom obore.
S.W.A.T Skills je určená, pre firemné akcie, business partnerov alebo Vašich zamestnancov, ktorým chcete pripraviť netradičný zážitok, pri ktorom zabudnú na starosti a oslobodia sa od zhonu bežného života pri príjemnom a zábavnom zvýšení hladiny adrenalínu.

Archery Hunters

Čo to vlastne je Archery Hunting? 
Dva tímy, nafukovacie a drevené mobilné prekážky, špeciálne luky a šípy ktoré sú zakončené 3D
penou a ochrana tváre v podobe masky. Športovo adrenalínová disciplína, pri ktorej tímy bojujú proti sebe špeciálnymi lukmi a šípmi. Každý účastník má celotvárovú ochrannú masku.

Airsoft strelnica

Športovo strelecká disciplína v ktorej bude úlohou tímu trafiť čo najviac terčov v časovom limite. Na tejto strelnici bude pripravená široká škála špeciálnych terčov od papierových až po padacie a viac-terčové. ktoré je možné využívať na streľbu z profesionálnych airsoftových zbraní, najmodernejšej konštrukcie 2019.

Tímové hry (atraktívne doplnkové aktivity)

Koncept temabuildingu presne na mieru vašim potrebám vám pripraví tím špičkových konzultantov z X-TEAM.

Zbojnícky prepad

prepad2

E-bikes

E-biky
E-biky1

Lukostrelba

Lukostrelba
Lukostrelba1

Kolobežky

Kolobežky
Kolobežky na salaši

Streľba – strelnica

Vzduchovky

Deň na vode

Rafting
Rafting1

Zabíjačkové hody, Halušky

Varenie halutiek