Teambuilding alebo personal coaching na Liptove.

X-Team Slovakia - Teambuilding

X-Team je tréningová teambuildingová divízia s profesionálnym obsadením, ktorá navrhuje, pripravuje a realizuje indoorové semináre a outdoorové tréningy zamerané na budovanie efektívneho tímu, poskytuje odborné vedenie pre managerov a lídrov (personal coaching) a zabezpečuje ďalšie služby v oblasti firemného consultingu.

Spoločnosť bola založená s cieľom vyvinúť spoľahlivý teambuildingový tréningový model, vyžadujúci cielenú snahu, špecifickú zručnosť a vhodné tréningové zariadenia.

Projekt X-Camp

Implementácia projektu X-Camp v Taliansku v roku 2001 a na Slovensku v roku 2004 zaznamenala nárast v kvalite ponuky X-Team-u. Dnes je talianska aj slovenská divízia schopná ponúknuť komplexné programové služby od analýzy požiadaviek až po poskytnutie riešení, vrátane logistiky a realizácie tréningov alebo seminárov.

Inštruktori Teambuildingu

Všetci inštruktori X-Team-u sú profesionáli, technicky kompetentní v oblasti indoor - outdoor teambuildingu a firemného consultingu. Majú praktické skúsenosti v špecializovanom firemnom poradenstve a personálnych zdrojoch (HR) na medzinárodnej úrovni. sú to experti - konzultanti, zvyknutí na prácu trénera v úzkom kontakte s vrcholovými manažérmi veľkých firiem. Ich úlohou je školiť, usmerňovať a motivovať svojich klientov tak, aby sa zvýšila kvalita práce, produktivita skupín a jednotlivcov a zlepšili sa vzťahy na pracovisku.