Základné pravidlá prežitia a pohybu v prírode

- vybavenie, psychológia prežitia, prvá pomoc
- činnosť prežitia v prírode
- orientácia v teréne podľa prírodných elementov, topografia
- príprava stravy, úkryt, prístrešky

Orientácia v teréne GPS, plán presunu v extrémnych podmienkach

- jazda terénnymi vozidlami spojené s topológiou, samovyprosťovanie
- činnosť prieskumného teamu, taktika podľa úlohy, boj malých jednotiek, taktické presuny spojené s topografiou
- pohyb po bojisku, základy taktiky

Bojové umenia v armáde

- fyzická príprava, strečing
- základy boja a bojových umení, sebaobranné techniky vhodné aj pre ženy, použitie bežných predmetov - kľúče, mobil, kabelka, dáždnik a iné

Prekonávanie prírodných prekážok

- lanové techniky
- základy horolezectva
- vodné toky, rafting, taktické bojové cvičenia za pomoci člnov a základného potápačského vybavenia

Zbrane

- rozdelenia zbraní a munície
- technika použitia zbraní (pištoľ, puška, samopal)
- teória, prax, cvičná streľba, strelnica, taktická streľba

Späť...