Ropes course (tréning na lanách) predstavuje súbor outdoorových aktivít, vytvárajúcich fyzické, duševné a emocionálne výzvy v podobe duševného a fyzického výkonu na lanovom zariadení špeciálne vyvinutom pre tieto účely.

Jednotlivé aktivity slúžia ako metafory pre proces učenia sa zdolávať ťažké, problematické situácie použitím všetkých zdrojov skupiny a jej jednotlivých členov. Účastníci sú povzbudzovaní prekročiť svoje doterajšie odskúšané limity a otvoriť sa novým možnostiam a novým riešeniam. V motivujúcom a úplne bezpečnom (zdanlivo nebezpečnom) prostredí sa učia a precvičujú vzájomnú dôveru, komunikáciu, vodcovské schopnosti a schopnosti riešiť problémy v podmienkach tesnej spolupráce. "Ak mi niečo povieš, zabudnem to. Ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to. Ale nechaj ma niečo urobiť a stane sa to mojou súčasťou."

Ropes Course znamená praktičnosť, zainteresovanosť a schopnosť vyvolať entuziazmus. Programy nútia účastníkov využívať schopnosti, ktoré potrebujú predviesť každodenne na pracovisku. Vždy, keď dosiahnu určitý cieľ zvýši sa hladina entuziazmu a emócie sa zintenzívnia. Toto je presne ten moment, kedy sa udejú najvýznamnejšie zmeny.

Za aktivitami nasleduje spätná analýza, ktorá zaistí, že skupina pochopila podstúpenú skúšku, uvedomila si, ktoré zručnosti a schopnosti boli použité na jej zvládnutie a našla vlastnosti jednotlivcov a skupiny, ktoré si môžu vziať späť do "reálneho sveta" vo forme akčného plánu, zameraného na dosiahnutie cieľov stanovených pred začiatkom kurzu.

Späť...