Najvyššou prioritou X-Team-u je bezpečnosť každého účastníka v každej situácii. Práve to je dôvodom prečo všetky používané metódy, personál a tréningový materiál spĺňajú najprísnejší bezpečnostný štandard.

Každá aktivita je vždy vedená tak, aby bola vylúčená prítomnosť akéhokoľvek nebezpečenstva.

Všetky tréningové zariadenia podliehajú inšpekcii v zmysle najprísnejších predpisov ACCT (Association of Challenge Course Technologies), organizácie, ktorá vytvára medzinárodné pravidlá inšpekcie a používania tréningových zariadení Ropes Course. Skutočnosť, že organizácia, ktorá udeľuje certifikáty týmto zariadeniam a výkonnému personálu je americká, je zároveň najvyššou zárukou pre každého účastníka, pretože relevantná americká legislatíva je ďaleko viac nekompromisná, precízna a presná, než kdekoľvek inde vo svete.

Centrum X-Camp a všetok jeho personál, vrátane manažéra, ktorý je jediným talianskym členom ACCT, prešiel certifikáciou v zmysle požadovaných predpisov a ich spôsobilosť je pravidelne preverovaná.

To zaisťuje bezpečnosť účastníkov počas ich tréningu v prostredí, ktoré je úplne bezpečné pre nich ako aj pre všetkých naokolo.

Napriek tomu je každý účastník poistený pre prípad úrazu.

Od roku 1980 sa zúčastnilo tréningu vedeného X-Team-om alebo Performance Dynamics vyše
200 000 účastníkov.

Späť...