Teambuilding je zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej anakýzy buduje funkčný, synergický, efektívne fungujúci tím.

Teambuilding (indoor alebo outdoor) je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba "tvrdo pracuje".

Tento tréning poskytuje nielen možnosť objaviť spôsob ako zdvihnúť kvalitatívnu úroveň, ale aj spôsob ako si vyvinúť stratégie a schopnosti posúvajúce biznis na vyššiu úroveň. Teambuilding uvádza jednotlivcov do prostredia a situácií odlišných od tých, s ktorými sa denne stretávajú. Ocitnú sa mimo svojej "bezpečnej" zóny, t.j. mimo vecí a situácií, ktoré dôverne poznajú. Ponúka im sériu aktivít, ktoré ich nútia rozmýšľať a konať iným, novým spôsobom. Vzorec správania použitý počas prekonávania teambuildingových aktivít je aplikovateľný (má svoju paralelu) v každodennom pracovnom (ale aj súkromnom) živote, preto každá skupina a každý jednotlivec odchádza, po absolvovaní týchto aktivít, vybavený novým spôsobom uvažovania a so zručnosťami, ktoré môže preniesť späť na svoje pracovisko. Zároveň, vďaka výuke žážitkového typu a vďaka skúsenosti získanej na vysokých lanách sa výrazne posilní a upevneí pocit spolupatričnosti, priateľstva a spolupráce členov tímu.

Každú skupinu staviame pred rad skúšok (prekážok) a analyzujeme, ako je schopná si s nimi poradiť. Takmer vždy sa ukáže, že spôsob, akým sa ľudia vysporadúvajú s týmito "umelými" problémami je ten istý, akým riešia každodenné situácie napr. v pracovnom prostredí. Často sa celkom zretelne objavia nedostatky, na ktorých môžeme následne pracovať.

Dôležité je poukázať na silné stránky a oblasti možného zlepšenia skupín a jednotlivcov a rozvíjať ich v situáciách mimo tlaku a každodenných pracovných podmienok.

Späť...