Ak hľadáte kvalitné poradenstvo a coaching pre vašu firmu vo forme indoor seminára alebo outdoor tréningu s trvalým efektom - VITAJTE, ste na správnej adrese.

FILOZOFIA TEAMBUILDINGU
Teambuilding je zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej anakýzy buduje funkčný, synergický, efektívne fungujúci tím.
Teambuilding (indoor alebo outdoor) je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba "tvrdo pracuje".
viac...
CIELE TEAMBUILDINGU
Skupiny a ich jednotlivci sa môžu zamerať na celú škálu aspektov, ktoré potrebujú ozdraviť, rozvinúť, prípadne zosúladiť tak, aby ako skupina aj jednotlivci dosiahli novú, vyššiu úroveň v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Vďaka teambuildingu sa jednotlivci učia vymaniť sa z pocitu obmedzenia, dosiahnuť novú úroveň v osobnom a profesionálnom živote, eliminovať prekážky spomaľujúce ich rast, obohatiť svoje vodcovské a komunikačné schopnosti, rozvinúť nové schopnosti riešenia problémov a zvýšiť vzájomnú dôveru. Tím sa stáva kompaktným, synergickým a postoj "nie som si istý" sa mení na "som schopný!"
viac...
ZÁKLADNÁ SCHÉMA PROGRAMOV
Seminár vodcovstva v krízových situáciách je vodcovský kurz vedený v rámci podmienok prežitia.Táto skúsenosť uvádza účastníkov do kontaktu s tvrdými podmienkami a neistotou prírodného prostredia a je kombináciou fyzických, duševných a emocionálnych skúšok mimo hraníc každodennej praxe. Účastníci sú, v úplne neznámom kontexte, postavení do pozície, kde musia prekonať svoj strach, svoje obmedzenia a množstvo konkrétnych prekážok.
viac...
KONFERENČNÉ A ŠKOLIACIE PRIESTORY
Členovia X-Team-u vytvorili ideálne zariadenie potrebné na realizáciu indoorových programov. Teambuilding na Liptove: V priestoroch Zemianskej kúrie sa nachádza školiaca miestnosť pre 100 miest, ktorá sa dá rozdeliť na dva menšie konferenčné salóniky s kapacitou 50 a 50 miest...
viac...
ROPES COURSE
Jachta potrebuje dve veci: cieľ a posádku schopnú udržať kurz. Spoločnosť (firma) je ako veľká jachta: cieľom je jej spoločná misia a posádku tvoria ľudia, ktorí pracujú na jej dosiahnutí.
viac...