Outdoorový tréning

Outdoorový tréning je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť v spoločnosti, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba „tvrdo pracuje“.

Outdoorový tréning poskytuje nielen možnosť objaviť možnosti ako zdvihnúť kvalitatívnu úroveň, ale aj spôsob ako si vyvinúť stratégie a schopnosti posúvajúce biznis na vyššiu úroveň.

Outdoorový tréning spočíva v uvedení jednotlivcov do prostredia a situácií odlišných od tých, s ktorými sa denne stretávajú. Stavia ich mimo tzv. „bezpečnej“ zóny, t.j. mimo vecí a situácií, ktoré dôverne poznajú a dokážu sa s nimi vysporiadať. Naopak, predkladá im sériu aktivít, ktoré ich nútia rozmýšľať a konať prekračujúc zvyčajné zmýšľania a správania. Pretože výsledné správanie má veľkú podobnosť s každodenným správaním, každá skupina a každý jednotlivec odchádza, po absolvovaní týchto aktivít, vybavený novým spôsobom uvažovania (určitou ostražitosťou a schopnosťou rozlišovať situácie) a zručnosťami, ktoré môže preniesť späť na svoje pracovisko.

Každú skupinu staviame pred rad skúšok (prekážok) a analyzujeme, ako je schopná si s nimi poradiť. Vždy sa ukáže, že spôsob, akým sa ľudia vysporadúvajú s týmito „umelými“ skúškami (prekážkami) je ten istý, akým riešia každodenné problémy, v iných súvislostiach.

Cieľom je poukázať na silné stránky a oblasti možného zlepšenia skupín a jednotlivcov a rozvíjať ich v situáciách mimo tlaku a každodenných pracovných podmienok.