Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE


Viac info...

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE


Viac info...

ZEMIANSKA KÚRIA

X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Viac info...

Dokumenty:

Výsledok vyhodnotenia ponúk X-Team.pdf
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
Návrh ZoD - Zemianska Kúria.pdf
Správa o zákazke podľa 21 X-Team.pdf
Späť...