Výhodou indoorových seminárov je možnosť ich realizácie v akomkoľvek vhodnom vnútornom prostredí (hotel, vaša firma, telocvičňa, školiace strediská...).

Rovnako je možné skombinovať indoor a outdoor aktivity alebo sa zamerať len na outdoor, podľa výberu klienta a možností prostredia.

Semináre majú formu

  • cielených aktivít
  • prednášok
  • testov
  • diskusií
  • a ich kombinácie (podľa výberu).

Ponúkame vám možnosť realizácie školení a tréningov v zariadeniach našich partnerov (pozri časť Naši partneri), kde máme vybudované školiace strediská a zároveň máte zabezpečený komfort ubytovania a stravovania.

Späť...