Skupiny a ich jednotlivci sa môžu zamerať na celú škálu aspektov, ktoré potrebujú ozdraviť, rozvinúť, prípadne zosúladiť tak, aby ako skupina aj jednotlivci dosiahli novú, vyššiu úroveň v profesionálnom, ale aj osobnom živote.

Vďaka teambuildingu sa jednotlivci učia vymaniť sa z pocitu obmedzenia, dosiahnuť novú úroveň v osobnom a profesionálnom živote, eliminovať prekážky spomaľujúce ich rast, obohatiť svoje vodcovské a komunikačné schopnosti, rozvinúť nové schopnosti riešenia problémov a zvýšiť vzájomnú dôveru. Tím sa stáva kompaktným, synergickým a postoj "nie som si istý" sa mení na "som schopný!"

Teambuilding (indoor alebo outdoor) poskytuje možnosť a podporu nevyhnutnú na zavedenie tejto transformácie. Výsledkom tejto transformácie je nasledovné motivačné programy:

  • Lídri sa stávajú poradcami.
  • Manažéri sa stávajú lídrami.
  • Zamestnanci sú viac hrdí na svoju firmu a viac im záleží na jej úspechu.
  • Utužia sa priateľské vzťahy na pracovisku
  • Spoločnosť sa stáva tímom, ktorého krédom je v každodenné dosahovanie výsledkov.
  • Eliminuje sa pocit obmedzenia (neschopnosti alebo nemožnosti dosiahnuť viac).
  • Je nastolený nový osobný a profesionálny štandard.
  • Vyvíjajú sa personálne a inter-personálne vodcovské schopnosti.
  • Rastie schopnosť riešiť problémy.

Späť...